Montesori metoda i materijali

Montessori metoda


Cilj svakog sistema obrazovanja ne bi trebalo da bude usvajanje činjenica od strane deteta, već podsticanje i negovanje njegove prirodne želje za učenjem. Jedna istinski obrazovana individua nastavlja učenje dugo posle godina provedenih u školi, zato što je motivisana svojom unutrašnjom radoznalošću i ljubavlju za znanjem. Ova unutrašnja motivacija formira se u prvim godinama života i to je polazna osnova metode Dr.M.Montessori.

Već poznat i priznat u svetu, ovaj metod rada sa predškolskom decom kod nas je relativno nepoznat. Ime dolazi od imena Dr.Maria Montessori (1870-1952), italijanskog lekara, koja je metod formulisala na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa decom. Metod je prihvaćen gotovo u celom svetu, osavremenjen je i prilagođen današnjim uslovima života.

Dr.Montessori je napisala o obrazovanju: „Najvažniji period života nije period studiranja, već period od rođenja do šeste godine. Jer to je period kada se formira inteligencija, najvažnije čovekovo oruđe. I ne samo njegova inteligencija, nego i celina njegovih psihičkih snaga… Ne postoji period u životu deteta kada mu je više potrebna inteligentna pomoć, a svaka prepreka koja sputava njegov kreativan rad umanjiće njegove šanse za dostizanjem perfekcije.“

Dečji mozak u uzrastu od 3-6 se može uporediti sa „sunđerom“ koji apsorbuje iz svog okruženja, a da pri tome sam biva oblikovan utiscima koji su mu na raspolaganju. Usvajanje informacija na ovaj način predstavlja prirodnu i vrlo prijatnu aktivnost za dete koje uključuje sva svoja čula da bi istraživalo sredinu u kojoj odrasta. Stoga se u Montessori školi ova osobina dece naglašava tako što se obogaćuje njihovo okruženje specijalnim materijalima koji mu pomažu da usvoji bazična znanja (kao što su čitanje, pisanje, računanje) na isti prirodan način na koji dete uči da hoda ili priča. Sva ova dostignuća se dešavaju upravo u periodima kada je dete spremno i zainteresovano da ih usvoji.

U jednoj Montessori školi ovoj filozofiji se pristupa na dva načina:

  • prvo, dozvoljavajući detetu da okuša zadovoljstvo učenja sopstvenim izborom vrste posla kojim će se baviti (a ne da na to bude primorano);
  • drugo, pomažući mu da usavrši svoja sopstvena prirodna sredstva za učenje, tako da ona budu na svom maksimumu u budućim situacijama gde učenje bude potrebno.

U Montessori školi se u ovu svrhu koriste specijalni materijali, koji imaju dve gore navedene dugoročne funkcije, a pored toga pružaju detetu određenu specifičnu informaciju u neposrednom radu sa njima.

Da bi dete učilo neophodna je koncentarcija. Jedan od načina da se ona izgradi je taj da se dečija pažnja fiksira na određeni rad koji ono izvodi koristeći ruke. Zato Montessori materijal pruža deci mogućnost da maksimalno koriste ruke u procesu učenja. Uz ovo, detetu je omogućeno da slobodno bira svoju aktivnost koja će odgovarati njegovom ličnom stepenu (stadijumu) interesovanja i senzitivnom periodu.

Deca u Montessori školi uče kroz rad sa specijalnim materijalima u udobnim i deci prilagođenim uslovima. Montessori učionica je organizovana tako da decu privlači da istražuju, biraju, probaju a da pri tome razvijaju svoje prirodne sklonosti. Postizanje uspeha u radu kod njih razvija sigurnost u sebe (samopouzdanje). Pravilno korišćenje materijala i neminovnost deobe materijala sa ostalom decom, razvija kod njih samodisciplinu i osećaj pripadnosti zajednici.

Montessori materijali


Montessori materijali se dele u tri osnovne grupe i to:
Praktični,
koji su za početne aktivnosti uzrasta 3-4 godine. U ovu grupu spadaju predmeti iz svakodnevnog života kao žto su dugmići, četke, posude i materijali kao sto su voda, brašno, pirinač itd. Ove aktivnosti znatno doprinose koordinaciji, razvijanju koncentracije, pažnje za detalje i sticanju dobrih radnih navika.
Senzorni,
za sve uzraste. Ovi materjali utiču na izoštravanje čula koja su kod dece u ovom uzrastu veoma koričćena u procesu učenja. Svaki materijal iz grupe senzornih materijala ukazuje na neki od kvaliteta kao što su boja, težina, oblik, tekstura, veličina, zvuk, miris itd.
Akademski,
koji čekaju da se kod deteta probudi odgovarajuće interesovanje za teme kao što su čitanje, pisanje, matematika, geografija, botanika, zoologija, istorija, umetnost itd.

Osim ovih materijala, u Montesori školi deci se pruža mogućnost da kroz dečije pesme uđu u svet muzike. Velika pažnja pridaje se pokretu i fizičkom vaspitanju. Po želji, deci se može omogućiti da uče i neki strani jezik.

U Montessori školi se radi sa decom različitih uzrasta u isto vreme i pošto svako dete individualno radi sa određenim materijalima, ne postoji takmičarska atmosfera niti se ona na bilo koji način kod dece podstiče. Deca u predškolskom uzrastu sazrevaju različitim brzinama, tako da im je omogućeno da prelaze sa jednog na drugi matrerijal kada im je za to vreme. Dr.Montessori je napisala: „Istina je, mi ne možemo napraviti genija. Mi možemo jedino pružiti svakom detetu šansu da ispuni svoje mogućnosti i postane nezavisna, sigurna i izbalansirana individua.“

Comments