Savremen pedagoški pristup sa elementima Montesori metode

Stručni i iskusni tim koji radi sa decom u našoj  školici, kao i stručni spoljni saradnici, bave se svakim detetom sa pažnjom. Adaptacija i napredovanje deteta se prati kako bi se pronašao najbolji pristup rada sa svakim ponaosob, jer svako dete je različito i zaslužuje poseban tretman! Niz aktivnosti kojima se deca bave u našoj školici baziran je na Montesori principima, ali je skup didatktičkih materijala  dostupnih deci osavremenjen tako da uključuje brojne dodatne aktivnosti poput programiranja adaptiranog za predškolski uzrast. 

Sta je Montesori metoda?

Montesori metoda pokušava da, kroz individualni rad sa decom, podrži i razvije prirodne potencijale svakog deteta, da kod njega probudi želju za učenjem i saznavanjem.

Kako se razlikuje od klasičnog pristupa?

Montesori nastavnik je više vodič, a manje instruktor. Koristi specijalne materijale, edukacione tehnike i opservaciju pokusavajući da podrži prirodan razvoj deteta. Dok klasičan pristup uglavnom nudi detetu instrukcije „kako da uči“, ovaj metod se može nazvati „učenjem kroz rad (eksperiment i probanje)“. Rad sa decom je uglavnom individualan.

Kako funkcionise Montesori učionica?

Dete se upoznaje polako i metodološki sa Montesori materijalima. Okruženje (učionica) omogućava da dete uči na logičan i prirodan način. Dete ima slobodu izbora materijala kojima će se baviti. Sa njim se radi individualno i prati se njegov razvoj. Rad se obavlja u svetlim, opremljenim i bezbednim prostorijama, u okruženju prilagođenom dečjem uzrastu.

Montesori clanci
Montesori filozofija